Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΜΑΡΟΥΣΙ: Υποψίες - Φήμες θέλουν για νέο τοπικό άρχοντα τον......

Το βιογραφικό του Αμπατζόγλου

O Θεόδωρος Αμπατζόγλου έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1956, είναι Πολιτικός επιστήμονας – φαρμακοποιός. Γνωρίζει Αγγλικά και είναι έγγαμος με μια κόρη.

Κατέχει Πτυχίο Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών (1980),
 Πτυχίο Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών (1989) και Μεταπτυχιακό τίτλο στη "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" (Health Management).

Έχει σημαντική Διοικητική Εμπειρία καθώς έχει διατελέσει 11/02/2009 - 02/08/2010 Διοικητής ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 2004-9/2/2009 Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ακόμη έχει διατελέσει:

Μέλος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας,
Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων) Ασφαλιστικών Οργανισμών,
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΔΕΚΤ – ΑΕΠΕΥ (Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης – Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών)
και
 Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και μελετών σχετικά με τις Δαπάνες Υγείας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, την Κοινωνική Πολιτική

Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής και εισηγητής σε πολλά Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια και Σεμινάρια με θέμα την Ασφάλιση και την Υγεία.

Διαμένει στο Μαρούσι άνω τον 20 ετών