Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Επάγγελμα ή Λειτούργημα?Από τη μία υπάρχει η άποψη ότι:

1: λειτούργημα είναι ό,τι δεν γίνεται επάγγελμα, δηλαδή όπου δεν υπάρχει πληρωμή (γίνεται ανιδιοτελώς) και όπου δεν γίνεται αναγκαστικώς αλλά εκουσίως (το διαλέγεις - δεν σε διαλέγει)
Κι από την άλλη υπάρχει  

2: λειτούργημα και επάγγελμα μπορεί και να συμπίπτουν αλλά αυτό που ξεχωρίζει ένα λειτούργημα είναι το προσφερόμενο αγαθό...
Εγώ έχω μια τρίτη άποψη που συγχωνεύει και τις δύο ανωτέρω επεξηγήσεις. Εν πρώτοις να πω σχετικά με την άποψη 1 , ότι με αυτήν την έννοια όλα τα επαγγέλματα είναι και λειτουργήματα, εφόσον το κάθε επάγγελμα προσφέρει κάποιο κοινωνικό αγαθό. Μπορεί ο ιερεύς να προσφέρει ανώτερη ποιοτικά λειτουργία, αφού η λειτουργία του αναφέρεται στην ψυχή αλλά και ο γεωργός προσφέρει στην κοινωνία τους καρπούς της γης και τρέφει το σώμα. Επομένως θα αναγκαστούμε αφενός μεν να ομολογήσουμε ότι όλα τα επαγγέλματα που προσφέρουν μια κοινωνική υπηρεσία ή κάποιο κοινωνικό αγαθό μέσα από την εξάσκησή τους είναι ταυτόχρονα και λειτουργήματα αλλά κι από την άλλη μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά τα λειτουργήματα ως προς την ποιότητά τους...

Από την άλλη θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. 


Λειτούργημα μετατρέπουμε το επάγγελμά μας όταν αποστασιοποιηθούμε από το γεγονός του καταναγκασμού και του δημοσιουπαλλισμού.

Δηλαδή όταν η προσφορά μας στην εργασία δεν έχει ως στόχο μόνο να πάρουμε το μισθό που μας αναλογεί. Με απλά λόγια να μη \"δίνουμε τόσα\" όσα θα χρειαστούν για να εξασφαλίσουμε το μισθό μας αλλά να δίνουμε τόσα όσα περισσότερα μπορούμε.

 Τρανό παράδειγμα είναι η νοσοκόμα:

 Μπορεί να έχει κάποιες τυπικές υποχρεώσεις απέναντι στον ασθενή αλλά αυτό που θα την ξεχωρίσει όχι τόσο ως επαγγελματία αλλά ως λειτουργό θα είναι η ευαισθησία της, η φροντίδα της (περαν των υποχρεώσεων της), δυο λόγια παρηγορίας κι άλλα πολλά που μπορούμε να φαντασθούμε. Τότε δεν μπορούμε να πούμε πως όντως η νοσοκόμα αυτή εκτελεί ένα λειτούργημα περισσότερο παρά ένα επάγγελμα????

Από την άλλη κι επανέρχομαι σαφώς το λειτούργημα του ιερέως είναι πολύ σπουδαίο. Αλλά κι αυτό πόσες φορές δεν καταντά επάγγελμα?